Eurooopa Komisjoni kavandatav Euro 7 direktiiv ei pruugi anda soovitud tulemusi

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koordineerimisel toimub Eesti seisukohtade kujundamine Euroopa Komisjoni ettepaneku osas, millega muudetakse euro-7 määrust. Autoettevõtete Liit juhib oma seisukohas tähelepanu, et see suurendab tootjate kulusid senisest Komisjoni hinnangust kordades enam.

Hetkel kui Euroopa Liidu ja sellest johtuvalt riikide poliitika on suunatud kasvuhoonegaaside ulatuslikule vähendamisele nii transpordi kui teistes sektorites tuleks arendustegevused ja investeeringute fookus suunata sellele eesmärgile. Olukorras, kus Euroopa Komisjon näeb maanteetranspordi sektoris CO2-heitmepõhiste kütuste asendamise heitme-vabade kütustega ei ole endiste tehnoloogiate edasi arendamine otstarbekas.

Eesti sõidukipargi arengud

Eesti veoki- ja sõiduautode park uueneb umbes 4% aastas. Täna Eesti teedel sõitvast raskeveokipargist kakskolmandikku, bussidest pooled ja sõiduautodest 70% on madalamad kui euro-6 klassi sõidukid (vt Tabel). Keskkonna vaates on oluliselt mõjusam suunata fookus ja nügida sõidukipargi uuenemist euro-6 klassile kui et arendada välja uus euro-7 klass. Euro-7 sõidukid jõuaksid märkimisväärses osas teedele alles järgmise kümnendi lõpuks, kuid samal ajal on ootus selleks ajaks transpordisektori emissiooni vähendada nullilähedaseks. Euroopa Liit ise on kehtestanud ja kehtestamas karme nõudeid CO2 heitmega sõidukite müügile (näiteks, CO2 heitmega sõiduautosid ei tohi müüa alates 2035. a ja linnaliinibusse alates 2030. a). Seejuures näevad tootjad null-heitmega veokite kasutusele võtmist juba oluliselt optimistlikumalt kui Euroopa Komisjon.

Tabel. Eesti sõidukipark (bussid M2 ja M3, veokid N3 ja sõiduautod M1 kategooriad) euro-klasside järgi.*

EURO-KLASS BUSSID (M2 JA M3) VEOKID (N3) SÕIDUAUTOD (M1)
arv % arv % arv %
EURO 6 1 924 50,8% 7 926 36,9% 197 790 30,2%
EURO 5 623 16,4% 4 008 18,7% 124 224 19,0%
EURO 4 352 9,3% 2 264 10,5% 135 446 20,7%
EURO 3 330 8,7% 2 501 11,6% 32 054 4,9%
EURO 2 66 1,7% 624 2,9% 1 341 0,2%
EURO PUUDUB 494 13,0% 4 149 19,3% 163 649 25,0%
KOKKU 3 789 100,0% 21 472 100,0% 654 504 100,0%

  * Registri järgi kasutuses sõidukid. Seisuga mai 2023.

Allikas: Transpordiamet, sõidukite registriandmete statistika.

Euroopa autotootjate prognoos

Muudatuste aruteludel tuleks tõsiselt võtta Euroopa autotootjate analüüsi, mis seab kahtluse alla Euroopa Komisjoni poolt tellitud analüüsi majanduslike mõjude paikapidavuse. Tootjad näevad euro-7 aredustest tulevalt 4-10 korda suuremat hinnakasvu võrreldes Euroopa Komisjoni tellitud mõjuanalüüsiga. See võib tuua veoki või bussi hinnale juurde kuni 11 700 eurot ja sõiduautode hinnale kuni 2 600 eurot. Eestis näitel tähendaks see ainult raskeveokite puhul ligi 9% kallimaid veokeid ja näiteks 10 aasta jooksul ligi 100 miljonit eurot lisakulu. Sõiduautode puhul oleks tänaste  müügimahtude juures  lisakulu 10 aasta jooksul enam kui pool miljardit eurot. Need kulud jäävad lõpuks tarbijate kanda. Otstarbekam on need ressursid (nii raha, aeg kui arendusvõimekused) suunata vana sõidukipargi uuendamisele ja null-heitmega sõidukipargi arendamisele ja kasutuselevõtmise ettevalmistamisele.