Alates 2006. aastast saab tarbija valida kahe diislikütuse vahel

18. novembril kirjutas keskkonnaminister Villu Reiljan alla määrusele, millega võimaldatakse järgneva kolme aasta jooksul müüa paralleelselt kahe erineva väävlisisaldusega diislikütust.

Tulenevalt maailmamajanduse olukorrast ja kütuseturu seisust on otstarbekas kütuste väävlisisalduse muutusega seotud hinnatõusude vältimiseks pikendada väävlisisaldusega kuni 50 ppm diislikütuse turustamist vastavalt direktiivis võimaldatud lõpptähtajale ehk siis 1. jaanuarini 2009.

“Andes tarbijale valikuvõimaluse, arvestame viimastel kuudel maailmaturul toimunud muutustega kütusehindades. Loomulikult on siiski selge trend väävlisisalduse vähendamine kütustes. Järgmise etapina on plaanis väävli vähendamine laevakütustes,” selgitab keskkonnaminister Villu Reiljan.

Kõrgema väävlisisaldusega diislikütuse kasutamisega tagatakse Eesti turu varustuskindlus, kuna tekib võimalus tarnida seda ka Venemaalt ja Valgevenest. Seega säilib alternatiiv Leedust ja Soomest tarnitavale kütusele, mis omakorda mõjutab pidurdava faktorina diislikütuse hinda.

Loe Keskkonnaministeeriumi vastavat uudist:
www.envir.ee/95390