Kuidas ministeeriumide ümberkorraldamisel juhtida ühistransporti?

Loodava valitsusliidu (RE, E200, SDE) programmis aastateks 2023-2027  on välja toodud ümberkujundatavate ministeeriumide portfellide kirjeldus, mis tõstatab ka transpordisektorit mõjutavaid valitsemiskorralduslikke küsimusi.

Riigi viimase aja poliitika on õigustatult olnud ühistranspordi planeerimise ja korraldamise järk-järguline konsolideerimine ühte asutusse – Transpordiametisse. Autoettevõtete Liit on seisukohal, et see suund peaks jätkuma. Ühistranspordi korraldajate hulk peaks vähenema ja ühistranspordi planeerimise terviklikkus ja võimekus suurenema. See võimaldab paremini tagada ühistranspordi korraldusliku ja finantsilise jätkusuutlikkuse ja ühistranspordi kasutatavuse suurendamise.

Koalitsioonilepingu kohaselt hakkaks transpordisüsteemide, liikuvuse ja liikuvusteenuste (sh ühistransport) planeerimine ülesanded paiknema Kliima- ja Elukeskkonnaministeeriumis ning ühistransport Regionaalministeeriumis. Koalitsioonilepingus on seejuures seatud vajalik ja ambitsioonikas eesmärk viia läbi liikuvusreform, sünkroniseerida erinevad transpordiliigid ning arendada nõudepõhist liikuvust. Koalitsioonilepingus on seejuures seatud vajalik ja ambitsioonikas eesmärk viia läbi liikuvusreform, sünkroniseerida erinevad transpordiliigid ning arendada nõudepõhist liikuvust. Reformi edukaks elluviimiseks on kriitiliselt oluline tagada reformi terviklik juhtimine ühes haldusalas. Seda nii poliitika sisu kujundamise, ressursside tagamise kui ka poliitika rakendustegevuste osas. Juhul kui ülesanded on mitme ministeeriumi haldusalas, siis tuleks tagada ka Transpordiameti paiknemine mitme ministeeriumi haldusalas ehk alluvus mõlemale ministeeriumile. Eesti senises halduspraktikas puudub kogemus riigiametite paiknemist kahe või enama ministeeriumi haldusalas, kuigi seda on arutatud näiteks Maa- ja Ruumiameti loomise puhul. Soomes rakendatakse juba kümmekond aastat mitme ministeeriumi ühisel haldamisel ameteid. Üheks selliseks näiteks on regionaalsel tasandil riigihalduse ja majandusarengu, transpordi ja keskkonna ametid (ELY keskused), kus eri mnisteeriumide rakendsusülesanded on koondatud ametitesse, mida juhitakse nende ministeeriumide poolt ühiselt. Täpsemalt saab neist lugeda siit.

Sektori esindajatele on oluline, et oleks selge, kes on meie parter valdkonna poliitikate kujundamises kaasarääkimisel ning et poliitilise otsuste, poliitika kujundamise ja rakendamise sidusus ja rollijaotus oleks paigas.