Minister Juhan Parts külastas Autoettevõtete Liidu üldkogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts külastas 29. juunil toimunud Autoettevõtete Liidu üldkogu koosolekut. Kohtumisel arutati transpordisektori olulisemaid sõlmküsimusi ning lepiti kokku töögruppide loomise osas ministeeriumi juurde.

Vedajate kohtumine uue majandus- ja kommunikatsiooniministriga kujunes konstruktiivseks aruteluks, mille käigus anti ministrile ülevaade sektoris toimuvast ettevõtjate pilgu läbi. Päevakorras olid mitmed olulisemad probleemid nii reisijate- kui kaubaveo valdkonnast. Muuhulgas rõhutati vajadust laiendada vastutavate osapoolte ringi transpordiahelas ning vajadust lahendada riigihanketega seoses tekkinud kitsaskohad. Tõdeti, et transpordisektori jätkusuutliku arengu huvides on vaja keskenduda võitlusele kõlvatu konkurentsi ilmingute vastu.

Arutelu käigus pakkus minister Juhan Parts välja idee moodustada ministeeriumi juurde kaks töögruppi, mis hakkaksid tegutsema reisijate- ja kaubaveoga seotud probleemidega. Samas otsustati ära, kes hakkavad AL-i esindajateks töögruppides. Kaubaveo töögrupis on AL-i esindajateks: Kaido Peiker, Kuldar Pärnamäe, Märt Leesment ja Villem Tori. Reisijateveo töögruppi määrati: Hugo Osula, Aivo Pärn, Neeme Tammis ja Ivo Volt.