Kehtna võõrustas vedaja teabepäeval osalejaid

Autoettevõtete Liidu, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli, Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös toimus eile Kehtnas vedaja teabepäev. Teabepäeva külastas üle 130 osaleja. Huvi ürituse vastu oli oodatust märksa suurem ja paratamatult tuli paljudele soovijatele ära öelda.

Teabepäeval käsitleti autojuhi töö- ja puhkeaja temaatikat, liiklusalase järelevalve küsimusi, tutvustati muudatusi juhtimisõiguse ja ametikoolituse valdkonnas, räägiti sõidukite tehnoseisundist. Toimusid praktilised esitlused Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli vastvalminud, kaasaegses õppetöökojas. Scania ja DAF veokite uusimaid mudeleid tutvustasid Scania Eesti AS ja Truck Trading Estonia OÜ.
Taolised teabepäevad on vajalikud õigusloome esindajatele, järelevalveametnikele ja transpordiettevõtjatele, et jõuda ühiste arutelude käigus seadusandluse põhimõtete ühtse tõlgendamiseni, vältimaks võimalikke probleeme ja mitmeti mõistmist kontrollimise käigus. Teabepäeval osalejad pidasid oluliseks võimalust diskuteerida vahetult nii seaduseloome kui järelevalve esindajatega.
Autoettevõtete Liit on taolisi teabepäevi vedajatele korraldanud alates 2006. aastast saadik, 2007. ja 2008. aastal koostööprojekti  „Liikleme ohutult“ raames.
Järgmine teabepäev uute teemadega on plaanis korraldada sügisel.