Autoettevõtete Liit kutsub bussireisijaid üles nõudma sõidupiletit

Autoettevõtete Liit paneb kõikidele bussireisijatele südamele, et sõidu eest makstes tuleb kindlasti nõuda ka sõidupiletit. Bussijuht, kes piletit ei väljasta tegeleb tõenäoliselt petturlusega.

„Bussijuht, kes müüb pileteid, peab kindlasti väljastama kassaaparaadist korrektse pileti. Piletile kehtivad täpsed nõuded, mis on sätestatud kehtivas sõitjateveo eeskirjas,“ selgitab Autoettevõtete Liidu sõitjateveo spetsialist Ivo Volt. „Autoettevõtete Liidu hinnangul on piletite mitteväljastamine levinud petuskeemiks, mille tõttu jäävad Eesti bussiettevõtted igal aastal ilma miljonitest kroonidest.”

Olukorras, kus ettevõtete tegevuskulud on oluliselt tõusnud, kahjustab laekumata jäänud piletitulu oluliselt võimalusi mittekasumlike liinide käigushoidmiseks, bussijuhtide palgatõusuks või teenuse kvaliteedi arendamiseks. Ebaausal teel kogutud piletirahade tõttu jääb riigil saamata olulisel määral käibemaksu.

2006. aasta viie kuu jooksul bussiettevõtted taotlenud 21 kommertskaugliini sulgemist. Lisaks suleti aasta algul Harjumaal 4 liini. Liinide sulgemise põhjenduseks on majanduslik mittetasuvus, mida peamiselt põhjustab sõitjate vähesus ja sellest tingitud väike piletitulu, mis ei kata ära liini teenindamise kulusid.