Autoettevõtete Liit 25

12. märtsil 2015 täitus Autoettevõtete Liidul 25 tegutsemisaastat. Just sel märtsikuu päeval 1990. aastal toimus Autoettevõtete Liidu asutamiskoosolek.

Otsuse Autoettevõtete Liidu moodustamiseks võttis 28. veebruaril 1990 vastu Vabariikliku Ühenduse „Eesti Autoveod“ direktorite nõukogu. VÜ„Eesti Autoveod“ koosseisu kuulusid erinevad riiklikud transpordiettevõtted: autobaasid, bussi- ja taksopargid, autoremonditehased, autotranspordi konstrueerimise ja tehnoloogia büroo, autotranspordi arvutuskeskus ja autotranspordi õppekeskus. VÜ „Eesti Autoveod“ likvideeriti 1. aprillil 1990.

Asutamiskoosolekul, kus osales 31 erineva ettevõtte esindajat, kinnitati liidu põhikiri ja 7 liikmeline juhatus. Liidu esimeseks presidendiks valiti Tallinna Autobussikoondise peadirektor Mati Mägi, kes pidas seda ametit 14 aastat. Tallinna Autobussikoondis, praeguse nimega Tallinna Linnatranspordi aktsiaselts, on täna ainus asutajaliige meie liikmete hulgas.

Kogu  tegutsemise perioodi vältel on liidul olnud neli presidenti (praegu ametisolev Enn Randmaa kannab presidendi tiitlit teistkordselt). Rein Siim oli ametis aastatel 2007 – 2011, Jaan Metssalu aastatel 2011 – 2014. Esimene tegevjuht oli Lembit Ojavere, kelle järel 1997. aastal asus ametisse Uno Aava. Villem Tori on olnud liidu tegevjuht alates 2001. aastast.

Liidu eksisteerimise algusaastatel tuli tegeleda nii kauba- kui sõitjateveo hindade ja tariifide kujundamise ja koordineerimisega turumajandusele üleminekuks. Arvutati välja bussiveo tellimisvedude hindeid, koguti ja analüüsiti kaugvedude piirtariife.Töötati välja rahvusvaheliste vedude ja tellimusvedude juhendmaterjalid. Sellesse perioodi jäid rahareform ja ettevõtete erastamine, millega seonduvate probleemide lahendamisel liit samuti oma ettevõtteid toetas ja nõustas. Ühiselt hangiti kütust ja varuosi. Liidu eestvõtmisel alustati esimeste tõsisemate turulepääsu ja konkurentsi regulatsioonide väljatöötamisega nii veose- kui sõitjateveol.

Kui liidu esimestel aastatel oli valdav enamus liikmetest veoettevõtted, siis alates 1996. aastast hakkas tasapisi liituma üha enam bussiettevõtteid ning paari aasta pärast oli ülekaal juba nende käes. 2001. aastal ühinesid liiduga taksoettevõtjad.

Metsavedajate tulekuga 2008. aastal hakkas vaekauss jälle veoettevõtete poole kalduma. Jätkuv huvi näitab, et hetkel on suuremad probleemid veondussektoris. Liiniveo turul seevastu on olukord stabiliseerunud ja põletavaid küsimusi vähem, palju väiksem on ka turul tegutsevate bussiettevõtjate arv. Alati on liidul olnud  selliseid liikmeid, kes ise pole küll vedajad, kuid oma tegevuse tõttu selle valdkonnaga tihedalt  seotud.

Veerand sajandit oleme suutnud vastu pidada ja see on ühe mittetulundusühingu jaoks pikk aeg. Mis siis on aidanud meil püsida ja ellu jääda? Kas see, et oleme tegelenud vedajatele oluliste probleemide lahendamisega? Kas see, et oleme olnud väikeseks tüütuks sääseks ametnike kõrvus, kes muudkui aga oma joru piniseb? Kas see, et meie uksed on valla kõigile transpordi valdkonnaga seotud ettevõtjatele? Tõenäoliselt kõik see kokku. Aastatega on Autoettevõtete Liidust kujunenud arvestatav partner avalikule sektorile.