Autoettevõtete ja politsei ühisseminar

26. septembril Tallinnas toimuv autojuhi töö- ja puhkeaega käsitlev seminar
toob kokku mitmed olulised maanteetranspordivaldkonna sidusgrupid. Osapoolte
eesmärgiks on tõhustada erinevate ametkondade, ministeeriumi ja vedajate
koostööd.

”Töö- ja puhkeaega käsitlevate seadusaktide täitmisest sõltub üldine
liiklusohutus ning aus konkurents transporditurul. Selleks, et suurendada
liiklusohutust, tagada ausat konkurentsi ning väärtustada autojuhi elukutset,
tuleb asjadest kõigepealt ühtmoodi aru saada”, kommenteerib Autoettevõtete
Liidu direktor Villem Tori.

Teisipäevasel seminaril osalevad Eesti Politsei, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööinspektsiooni, Autoettevõtete Liidu ning ERAA
esindajad. Keskendutakse sõidukijuhi töö- ja puhkeaega käsitlevate
seadusandlike aktide täitmise ja järelevalvega seonduvatele küsimustele. Seminari raames
toimuva arutelu kaudu soovitakse leida lahendusi juhi töö- ja puhkeaja
valdkonna sõlmküsimustele.

Homne seminar on juba teine sellelaadne. Viimati kohtusid transpordi valdkonna
sidusrühmad liiklusjärelevalve küsimustes käesoleva aasta aprillikuus.