Ametkonnad tõhustavad koostööd veoturu korrastamiseks

22. veebruaril 2019 toimus Autoettevõtete Liidu algatusel ja eestvedamisel liidu ja nelja ametkonna, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Tööinspektsiooni, ühine koostööseminar. Seminaril osalesid spetsialistid, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet transpordisektoris.
Eesmärgiks oli läbi arutada järelevalvet teostavate ametkondade koostöös need aspektid, millele transpordisektoris kontrolli teostades tähelepanu pöörata, et järelevalve tulemus oleks võimalikult tõhus ja eesmärgipärane. Koostööseminari tulemusena lepivad ametkonnad kokku suunistes, kuidas omavahelisi tegevusi koordineerida, vältimaks tegevuste dubleerimist, luua andmete ristkasutus ja vahetada andmeid kiiremini, otstarbekamalt ning juhtumipõhiselt.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veonduse- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu sõnul on selline initsiatiiv erasektori poolt alati oodatud. „Riigi ressursside otstarbekas kasutamine on väga oluline ning selleks, et leida üles need kitsaskohad, kus saaksime järelevalvet teostada paremini ja läbimõeldumalt, on koostööseminarid alati teretulnud,“ ütles Salmu.
Seminari kokkukutsumise algatajaks ja eestvedajaks on Autoettevõtete Liit, kes pöördus peaministri ja ametkondade poole transpordisektori tööjõumaksude tasumise ja sektori konkurentsivõime küsimuses. Tekkinud olukord, kus osa ettevõtteid maksab palka alla kehtestatud miinimumi, „optimeerides“ tööjõumaksudega, takistab konkurentsi ja viib alla kogu sektori maine. Seepärast on vajalik era- ja avaliku sektori koostöös midagi ette võtta nende ettevõtjate kaitseks, kes ausalt makse maksavad ja tegutsevad seadustega kooskõlas.
Veoturu korrastamine ei ole ainult vedajate omavahelise konkurentsi küsimus, vaid puudutab maksude laekumata jäämise, liikluses olevate riskide suurenemise, töötajate sotsiaalse kaitse vähenemise ja muude ohtude kaudu kogu ühiskonda.