AL osaleb siseturvalisuse arengukava koostamisel

29. mail toimub siseministeeriumi juures konverents “Turvalisem Eesti kõigi kaasabil”. Konverentsil analüüsitakse inimeste turvalisuse ja riigi julgeoleku tagamisega seotud valdkondi. Ürituse eesmärgiks on luua soodne pinnas erinevate sidusgruppide kaasamisele, et ühiste eesmärkide nimel tegutsedes suurendada inimeste turvalisust.

Konverentsil, kus esinevad olulised võtmeisikud mitmetest erinevatest valdkondadest, osaleb 240 külalist, kes on kaasatud Eesti suurema siseturvalisuse loomisesse.Konverentsi raames toimuvad töötoa-arutelud, mis võimaldavad konkreetsetes valdkondades mõttevahetust ja arutelu ning selle tulemused võetakse arvesse siseturvalisuse arengukava koostamisel.

Inimestega seotud õnnetuste vähendamiseks koostab siseministeerium selle aasta detsembriks siseturvalisuse arengukava aastateks 2009-2013. Arengukava koostamine on avatud protsess, millesse on kaasatud 85 avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsiooni. Arengukava saab käsitlema Eesti inimeste turvalisust ja heaolu ning riigi julgeoleku suurendamist senisest laiemas tähenduses. See tähendab tagajärgede ja põhjuste seostamist, ennetustegevusi erinevate valitsusasutuste ja organisatsioonide tegevusväljas.

Loe täpsemalt