Keskkonnakomisjoni raport soovitab raskeveokite lubatud täismassi suurendamist

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas tutvustas 18.detsembril enda juhtimisel valminud raportit „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse […]

Vedajad, koolitajad ja ametnikud õppisid veoseid kinnitama

31. oktoobril toimus Autoettevõtete Liidu eestvedamisel veoste kinnitamise õppepäev. Veoste nõuetekohasest kinnitamisest jagas praktilisi teadmisi […]

Autojuhtide alampalk tõuseb 620 euroni

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid täna riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe, millega siseriiklikke vedusid teostavate kutseliste […]

Vedajad kogusid infopäeval uusi teadmisi

9. oktoobril toimus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli tehnikamajas järjekordne Vedaja infopäev. Taolist infopäeva on Autoettevõtete […]

Vedaja infopäev toimub 9. oktoobril

Autoettevõtete Liit koos partneritega (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Maanteeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet) korraldab 9. […]

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit kutsuvad ettevõtteid osalema palgakõnelustel

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustasid läbirääkimisi uue palgakokkuleppe sõlmimiseks siseriiklikus autoveosektoris, millega soovitakse ühtlustada […]